Posted on: 13 lipca, 2021 Posted by: admin Comments: 0

Chmury odgrywają kluczową rolę w klimacie Ziemi. Wiedza na temat formowania się chmur jest niezbędna do pełnego zrozumienia ich wpływu na klimat. Jednym z ważnych czynników wpływających na powstawanie cząstek chmurowych jest kwas siarkowy (H2SO4). Ostatnie badania wykazały, że obecność amin, takich jak dimetyloamina (DMA), może znacząco wpływać na proces zarodkowania aerozolu atmosferycznego. W tym artykule omówimy wyniki eksperymentu CLOUD7, który miał na celu zbadanie wpływu dimetyloaminy na wykrywanie i wzrost kwasu siarkowego w atmosferze.

Metody

Eksperyment CLOUD7 został przeprowadzony w komorze CLOUD (Cosmics Leaving Outdoor Droplets) w CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) w okresie od października do grudnia 2012 roku. Komora CLOUD to specjalnie zaprojektowana komora aerozolowa, która pozwala na badanie procesów nukleacji aerozolu w warunkach atmosferycznych. W ramach eksperymentu zastosowano różne techniki pomiarowe, w tym spektrometry masowe i analizatory mobilności elektrycznej.

Wpływ dimetyloaminy na wykrywanie kwasu siarkowego

Pomiary przeprowadzone w ramach eksperymentu CLOUD7 pokazały, że w obecności dimetyloaminy, wykrywanie kwasu siarkowego przy użyciu spektrometrii mas z jonizacją chemiczną (CIMS) może być błędne. Eksperyment wykazał, że koncentracja monomeru kwasu siarkowego mierzona przez CIMS reprezentuje tylko część całkowitego H2SO4, zawartego w monomerze i klastrach, która jest dostępna dla wzrostu cząstek. Dodanie dimetyloaminy radykalnie zmienia rozkład skupień H2SO4 w porównaniu z warunkami binarnymi (H2SO4-H2O), co może wpływać na wydajność wykrywania CIMS. Jednak obserwacje eksperymentalne poparte są symulacjami numerycznymi, które potwierdzają wpływ dimetyloaminy na zarodkowanie aerozolu atmosferycznego.

Rola amin w zarodkowaniu aerozolu

Badania teoretyczne sugerują, że aminy, takie jak dimetyloamina, odgrywają kluczową rolę w zarodkowaniu cząstek aerozolowych. Aminy mogą znacznie zwiększać szybkość zarodkowania cząstek kwasu siarkowego w porównaniu z innymi związkami, takimi jak amoniak. Dodatkowo, badania laboratoryjne i teoretyczne wykazały, że aminy mogą tworzyć stabilne klastry z kwasem siarkowym w warunkach atmosferycznych. Odkrycie obojętnych klastrów zawierających kwas siarkowy i dimetyloaminę potwierdza możliwość tworzenia się stabilnych kompleksów kwas siarkowy-dimetyloamina w atmosferze.

Wyniki eksperymentu CLOUD7

Wyniki eksperymentu CLOUD7 wskazują, że dodanie dimetyloaminy do atmosfery może znacząco wpływać na proces zarodkowania aerozolu atmosferycznego. Pomiary monomeru kwasu siarkowego wykonane przez różne techniki, takie jak CIMS i spektrometr masowy CI-APi-TOF, wykazały istotne różnice w wynikach. Pomiary CIMS, które wykorzystują jonizację chemiczną, wykazały niższą koncentrację monomeru kwasu siarkowego w porównaniu z pomiarami wykonanymi przez spektrometr masowy CI-APi-TOF. Ponadto, pomiary obojętnych klastrów kwasu siarkowego za pomocą CI-APi-TOF potwierdziły obecność klastrów zawierających kwas siarkowy i dimetyloaminę.

Wnioski

Eksperyment CLOUD7 dostarcza istotnych informacji na temat wpływu dimetyloaminy na zarodkowanie aerozolu atmosferycznego. Wyniki eksperymentu wykazują, że obecność dimetyloaminy może znacząco wpływać na wykrywanie kwasu siarkowego i proces zarodkowania cząstek aerozolowych. Badania teoretyczne sugerują, że aminy, takie jak dimetyloamina, odgrywają kluczową rolę w zarodkowaniu aerozolu atmosferycznego. Ponadto, odkrycie obojętnych klastrów zawierających kwas siarkowy i dimetyloaminę potwierdza możliwość tworzenia się stabilnych kompleksów kwas siarkowy-dimetyloamina w atmosferze. Wniosek z eksperymentu CLOUD7 wskazuje na potrzebę dalszych badań nad wpływem dimetyloaminy na procesy zarodkowania aerozolu atmosferycznego.

Dodatkowe informacje:

  • Warto zwrócić uwagę na możliwość stosowania dimetyloaminy jako kontrolowanego czynnika zarodkowania aerozolu atmosferycznego.
  • Badanie to ma duże znaczenie dla zrozumienia procesów kondensacji cząstek chmurowych i ich wpływu na klimat Ziemi.
  • Wyniki eksperymentu CLOUD7 mogą przyczynić się do rozwinięcia bardziej precyzyjnych modeli klimatycznych.
  • Wpływ dimetyloaminy na zarodkowanie aerozolu atmosferycznego wymaga dalszych badań i analizy.