Posted on: 13 lipca, 2021 Posted by: admin Comments: 0

Kwas siarkowy jest powszechnie uważany za jedną z najważniejszych substancji biorących udział w tworzeniu cząstek atmosferycznych. Jednak w typowych warunkach atmosferycznych w dolnej troposferze sam kwas siarkowy i woda nie są w stanie tworzyć cząstek. Sugerowano, że mocne zasady mogą stabilizować klastry kwasu siarkowego, tak że może wystąpić tworzenie cząstek. Co więcej, aminy – silne zasady organiczne – stały się przedmiotem zainteresowania jako możliwa przyczyna takiej stabilizacji. Aby zbadać, czy aminy odgrywają rolę w zarodkowaniu atmosfery, musimy być w stanie dokładnie zmierzyć stężenie par amin w fazie gazowej. Takie pomiary często obejmują ładowanie obojętnych cząsteczek i klastrów molekularnych w próbce. Ponieważ aminy są zasadami, proces ładowania powinien wprowadzić ładunek dodatni. Można to osiągnąć, na przykład, stosując jonizację chemiczną z dodatnio naładowanym odczynnikiem o odpowiednim powinowactwie do protonów. W naszym badaniu zastosowaliśmy metody chemii kwantowej w połączeniu z kodem dynamiki klastrów do zbadania wykorzystania acetonu jako jonu reagenta w jonizacji chemicznej i porównaliśmy wyniki z pomiarami wykonanymi za pomocą spektrometru masowego czasu przelotu z interfejsem ciśnienia atmosferycznego do jonizacji chemicznej (CI-APi-TOF). Wyniki obliczeń wskazują, że protonowany aceton jest skutecznym odczynnikiem w jonizacji chemicznej. Jednak w eksperymentach jony odczynnikowe nie zostały zubożone przy przewidywanych stężeniach dimetyloaminy, co wskazuje, że albo schemat modelowania, albo wyniki eksperymentalne – lub oba – zawierają niezidentyfikowane źródła błędu.

dimetyloamina