Posted on: 1 września, 2023 Posted by: admin Comments: 0

Żel krzemionkowy G jest popularnym materiałem stosowanym w chromatografii cienkowarstwowej (TLC) oraz chromatografii kolumnowej. Jest to proszek lub granulki o niebieskim kolorze, który często jest zabarwiony solą kobaltową, aby wskazać jego wilgotność. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu związku, jego właściwościom, zastosowaniu oraz innym istotnym informacjom.

Właściwości żelu krzemionkowego G

Żel krzemionkowy G ma masę molową wynoszącą 60,08 g/mol i temperaturę topnienia wynoszącą 1610 °C. Jego gęstość to 2,6, a temperatura zapłonu to 23 °C. Żel krzemionkowy G występuje w postaci proszku lub granulek o kolorze niebieskim. Jego pH w 10% wodnym zawieszeniu wynosi około 6,8.

Zastosowanie żelu krzemionkowego G w TLC

Żel krzemionkowy G znajduje szerokie zastosowanie w chromatografii cienkowarstwowej (TLC). Jest stosowany na szklanych płytkach do preparatywnej TLC oraz na arkuszach aluminiowych do analitycznej TLC. Dzięki swojej strukturze porowatej, żel krzemionkowy G umożliwia oddzielanie składników mieszanin na podstawie różnic w zdolności do adsorpcji.

Zastosowanie żelu krzemionkowego G w chromatografii kolumnowej

Żel krzemionkowy G jest również stosowany w chromatografii kolumnowej. Dzięki swojej strukturze porowatej, umożliwia oddzielanie związków chemicznych na podstawie różnic w zdolności do adsorpcji. Jest szeroko stosowany w laboratoriach analitycznych do analizy składu mieszanin substancji chemicznych.

Informacje dodatkowe

Żel krzemionkowy G jest często stosowany w eksykatorach i opakowaniach do usuwania wilgoci. Często jest zabarwiony solą kobaltową, która pozwala ocenić jego wilgotność. Niebieski kolor oznacza, że żel krzemionkowy jest suchy, natomiast różowy kolor wskazuje na wilgotność.

Piktogramy GHS

Piktogramy GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów) są używane do oznaczania substancji chemicznych i mieszanin. Piktogramy mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku i zawierają czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem. Piktogramy mogą informować o różnych rodzajach zagrożeń, takich jak działanie żrące, działanie uczulające na drogi oddechowe itp.

Bezpieczne przechowywanie żelu krzemionkowego G

Żel krzemionkowy G powinien być przechowywany w temperaturze 2-8 °C. Ważne jest również zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, aby uniknąć wilgoci, która może wpływać na jego aktywność.

Podsumowanie

Żel krzemionkowy G jest niezwykle przydatnym materiałem w chromatografii cienkowarstwowej i chromatografii kolumnowej. Jego struktura porowata umożliwia oddzielanie związków chemicznych na podstawie zdolności do adsorpcji. Jest szeroko stosowany w laboratoriach analitycznych do analizy składu mieszanin substancji chemicznych. Przechowywanie żelu krzemionkowego G w odpowiednich warunkach zapewnia jego długotrwałą aktywność.