Posted on: 1 września, 2023 Posted by: admin Comments: 0

Tiomocznik, oznaczany również jako 97% Tiomocznik, jest związkiem chemicznym wykorzystywanym w różnych branżach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej właściwościom, zastosowaniu oraz aspektom bezpieczeństwa związanych z tym związkiem. Dowiedzmy się więcej o tym jak Tiomocznik jest używany do oznaczania bizmutu, produkcji żywic, wulkanizacji, a także w fotografii i przemyśle kosmetycznym.

Właściwości Tiomoczniku 97%

Tiomocznik ma wiele charakterystycznych właściwości, które czynią go przydatnym w różnych obszarach. Oto kilka kluczowych informacji dotyczących właściwości Tiomoczniku:

  • Gęstość: Gęstość Tiomoczniku wynosi 1,405 g/cm3 przy temperaturze 20 °C.Temperatura palenia: Tiomocznik ma temperaturę palenia wynoszącą 440 °C.Temperatura topnienia: Topnienie Tiomoczniku występuje w zakresie 169-178 °C.Wartość pH: Wartość pH Tiomoczniku wynosi 6-8 w stężeniu 50 g/l, rozpuszczonym w wodzie o temperaturze 20 °C.Gęstość nasypowa: Gęstość nasypowa Tiomoczniku wynosi 640 kg/m3.Rozpuszczalność: Tiomocznik jest rozpuszczalny w wodzie w stężeniu 137 g/l.Czystość: Tiomocznik w stężeniu 97% przewyższa 98,0% w testach czystości.Zawartość żelaza: Zawartość żelaza w Tiomoczniku nie przekracza 0,001%.Tożsamość: Tiomocznik pomyślnie przechodzi test tożsamości przy użyciu spektroskopii podczerwonej (IR).
  • Zastosowanie Tiomoczniku 97%

Tiomocznik znalazł zastosowanie w różnych dziedzinach ze względu na swoje unikalne właściwości. Poniżej przedstawiamy kilka głównych obszarów, w których Tiomocznik jest szeroko stosowany:

Oznaczanie bizmutu

Tiomocznik jest używany do oznaczania bizmutu. Jest to proces, w którym Tiomocznik reaguje z jonami bizmutu, tworząc charakterystyczny osad. Ta metoda jest wykorzystywana w laboratoriach i przemyśle w celu dokładnego oznaczania ilości bizmutu w próbkach.

Produkcja żywic

Tiomocznik pełni funkcję przyspieszacza wulkanizacji w procesie produkcji żywic. Działa jako katalizator, który przyspiesza reakcję utwardzania żywicy, prowadząc do uzyskania wytrzymałego i trwałego produktu.

Fotografia

Tiomocznik jest wykorzystywany w fotografii jako środek utrwalający. Po naświetleniu negatywów, Tiomocznik jest stosowany do zabezpieczenia odbitek przed blaknięciem i utratą jakości. Dodatkowo, Tiomocznik może być używany do usuwania plam z negatywów, przywracając im oryginalny wygląd.

Przemysł kosmetyczny

Tiomocznik jest również stosowany w przemyśle kosmetycznym. Znajduje zastosowanie w upłynniaczach do klejów dla zwierząt oraz w srebrnych zmywaczach. Działa jako składnik, który pomaga w usuwaniu śladów kleju i innych substancji z powierzchni skóry i srebra.

Bezpieczeństwo w manipulacji Tiomocznikiem 97%

Podczas pracy z Tiomocznikiem 97% należy przestrzegać odpowiednich środków ostrożności. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji dotyczących bezpiecznego obchodzenia się z tym związkiem:

  • Oznakowanie substancji niebezpiecznych: Tiomocznik jest oznaczany zgodnie z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliow (GHS). Piktogramy, takie jak czaszka i skrzyżowane piszczele, są używane do wskazywania rodzaju zagrożenia.Zasady pierwszeństwa oznakowania: Istnieją zasady pierwszeństwa, których należy przestrzegać przy oznakowywaniu substancji. Na przykład, jeśli substancja ma działanie żrące, nie należy dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, jeśli dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.Przechowywanie: Tiomocznik powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętym pojemniku, z dala od źródeł ognia i ciepła. Należy go przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.Bezpieczne korzystanie: Podczas manipulacji Tiomocznikiem 97% zaleca się noszenie odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne. Należy unikać wdychania pyłu lub kontaktu z substancją na skórę i oczy.
  • Podsumowanie

Tiomocznik 97% jest wszechstronnym związkiem chemicznym, który znalazł szerokie zastosowanie w różnych branżach. Jego właściwości, takie jak przyspieszanie wulkanizacji, oznaczanie bizmutu, funkcja utrwalająca w fotografii oraz wykorzystanie w przemyśle kosmetycznym, czynią go cennym związkiem chemicznym. Należy jednak pamiętać o odpowiednich środkach ostrożności i bezpiecznym obchodzeniu się z Tiomocznikiem 97% w celu zachowania zdrowia i bezpieczeństwa.