Posted on: 1 września, 2023 Posted by: admin Comments: 0

Siarczan niklu jest substancją chemiczną o szerokim zastosowaniu, szczególnie w przemyśle galwanicznym i chemicznym. W tym artykule dowiesz się więcej o właściwościach siarczanu niklu, jego zastosowaniach oraz oznakowaniu substancji chemicznych.

Właściwości siarczanu niklu

Siarczan niklu posiada wiele charakterystycznych właściwości, które wpływają na jego zastosowanie w różnych branżach przemysłu. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tej substancji:

  • Zawartość min. 98,0%
  • Substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
  • Chlorki (Cl) max. 0,001%
  • Cynk (Zn) max. 0,001%
  • Kobalt (Co) max. 0,05%
  • Miedź (Cu) max. 0,001%
  • Żelazo (Fe) max. 0,002%
  • Temperatura topnienia: 1453 °C (lit.)
  • Temperatura wrzenia: 2732 °C (lit.)
  • Gęstość: 2,07 g/cm3

Siarczan niklu jest rozpuszczalny w wodzie, ale nierozpuszczalny w alkoholu etylowym, eterze i acetonie. Te właściwości czynią go atrakcyjnym składnikiem wielu produktów w przemyśle chemicznym.

Zastosowanie siarczanu niklu

Siarczan niklu znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Jednym z głównych zastosowań jest jego wykorzystanie w przygotowywaniu kąpieli galwanicznych. Proces galwanizacji polega na nanoszeniu warstwy metalu na powierzchnię innego metalu lub przedmiotu. Dzięki siarczanowi niklu możliwe jest wykonanie trwałej i estetycznej powłoki ochronnej na różnych materiałach.

Kolejnym ważnym zastosowaniem siarczanu niklu jest produkcja katalizatorów do uwodorniania tłuszczów w przemyśle chemicznym. Proces ten polega na redukcji tłuszczów do alkoholi przy użyciu katalizatora. Siarczan niklu jest jednym z kluczowych składników tych katalizatorów, zapewniając skuteczną i efektywną reakcję.

Oznakowanie substancji chemicznych

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego korzystania z substancji chemicznych, istnieje globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Jednym z elementów tego systemu są piktogramy, które określają rodzaj zagrożenia związany z daną substancją.

W przypadku siarczanu niklu, zalecane piktogramy GHS to:

Piktogramy powinny zawierać czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem. Istnieją jednak pewne zasady pierwszeństwa, które należy przestrzegać w związku z oznakowaniem substancji chemicznych. Na przykład, w przypadku czaszki i skrzyżowanych piszczeli, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik. Podobnie, jeśli substancja ma działanie żrące, nie powinno się dodatkowo umieszczać piktogramu wykrzyknik, jeśli dotyczy on działania drażniącego na oczy lub skórę.

Podsumowanie

Siarczan niklu 98% oczyszczony jest substancją o szerokim zastosowaniu w przemyśle galwanicznym i chemicznym. Jego właściwości i skład czynią go atrakcyjnym składnikiem wielu produktów. Siarczan niklu znajduje zastosowanie w przygotowywaniu kąpieli galwanicznych oraz w produkcji katalizatorów do uwodorniania tłuszczów. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z tej substancji, istnieje globalny system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów, w którym piktogramy odgrywają ważną rolę.

Dzięki temu artykułowi dowiedziałeś się więcej o siarczanie niklu i jego zastosowaniach. Pamiętaj, że korzystanie z substancji chemicznych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności i zgodnie z zaleceniami producenta.