Posted on: 1 września, 2023 Posted by: admin Comments: 0

Miedź tlenek proszek 97% jest wykorzystywany w różnych dziedzinach, takich jak przemysł szklarski i ceramiczny, galwanizacja, produkcja farb przeciwporostowych, a także jako katalizator. Jego właściwości i zastosowania sprawiają, że jest niezwykle wszechstronnym związkiem chemicznym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej miedzi tlenkowi proszkowemu 97%, jego zastosowaniom, właściwościom fizycznym i chemicznym oraz piktogramom określającym rodzaj zagrożenia.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Miedź tlenek proszek 97% charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Gęstość: 6,48 g/cm3 (25 °C)
 • Temperatura topnienia: 1326 °C (rozkład)
 • Wartość pH: 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (szlam)
 • Gęstość nasypowa: 500 kg/m3
 • Test (kompleksometryczny): ≥ 99
 • Chlorek (Cl): ≤ 0,005%
 • Siarka ogółem (jako SO₄): ≤ 0,015%
 • Azot całkowity (N): ≤ 0,002%
 • C (węgiel): ≤ 0,01%
 • Gęstość nasypowa: 240 – 270 g/100 ml
 • Rozmiar cząstek (0,71-2 mm): ≥ 90%

Zastosowania miedzi tlenku proszkowego 97%

Tlenek miedzi proszek znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu i produkcji. Oto kilka głównych obszarów, w których jest wykorzystywany:

1. Przemysł szklarski i ceramiczny

Miedź tlenek proszek 97% jest stosowany jako pigment do barwienia szkła, ceramiki, porcelany i sztucznych kamieni. Dzięki swojej charakterystycznej barwie i właściwościom chemicznym, dodawany do szkła lub ceramiki nadaje im unikalny wygląd i trwałość.

2. Galwanizacja

W przemyśle galwanizacyjnym miedź tlenek proszek 97% jest wykorzystywany do pokrywania różnych materiałów powłoką miedzianą. Proces ten polega na nanoszeniu cienkiej warstwy miedzi na powierzchnię przedmiotu, co zapewnia mu ochronę przed korozją oraz estetyczny wygląd.

3. Produkcja farb przeciwporostowych

Farby przeciwporostowe są stosowane w branży morskiej do ochrony kadłubów statków przed biofoulingiem, czyli osadzaniem się organizmów morskich na powierzchniach podwodnych. Miedź tlenek proszek 97% jest jednym z głównych składników tych farb, ponieważ wykazuje silne właściwości antybakteryjne i przeciwglonowe.

4. Katalizator

Miedź tlenek proszek 97% znalazł zastosowanie jako katalizator w różnych procesach chemicznych. Jego obecność przyspiesza reakcje chemiczne i umożliwia produkcję różnych związków chemicznych o dużej wartości dodanej.

5. Inne zastosowania

Miedź tlenek proszek 97% jest również wykorzystywany w bateriach i elektrodach, w topnikach spawalniczych do brązu, do usuwania siarki z olejów, w produkcji wiązek, do polerowania szkła optycznego oraz w mieszaninach luminoforowych.

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia

Miedź tlenek proszek 97% podlega oznakowaniu zgodnie z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). Piktogramy zalecane przez GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku i zawierają czarny symbol na białym tle z czerwonym obramowaniem.

Zasady oznakowania substancji chemicznych określają, że czaszka i skrzyżowane piszczele są wystarczającym piktogramem dla substancji żrących. Dodatkowo, nie umieszcza się piktogramu wykrzyknik, jeśli substancja ma działanie drażniące na oczy lub skórę. Podobnie, piktogram wykrzyknik nie jest stosowany, jeśli substancja ma uczulające działanie na drogi oddechowe, skórę lub drażniące działanie na oczy lub skórę.

Podsumowanie

Tlenek miedzi proszek 97% jest wszechstronnym związkiem chemicznym wykorzystywanym w przemyśle szklarskim i ceramicznym, galwanizacji, produkcji farb przeciwporostowych oraz jako katalizator. Jego właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak gęstość, temperatura topnienia czy pH, sprawiają, że jest niezwykle przydatny w różnych procesach produkcyjnych. Oznakowanie substancji zgodne z GHS jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z miedzią tlenkową proszkową 97%.