Posted on: 25 sierpnia, 2023 Posted by: admin Comments: 0

Siarczan cyny 50% to substancja chemiczna, która znalazła szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak poprawa jakości cementu, zaprawy i betonu. Jest również wykorzystywany jako czynnik redukujący podczas oznaczania rtęci, kobaltu i niklu za pomocą spektrofotometrii absorpcji atomowej. Dodatkowo, siarczan cyny jest stosowany jako dodatek elektrolitowy do uzupełniania akumulatorów, w galwanizacji oraz jako środek redukujący i odwadniający, a także jako reduktor chromu w cemencie.

Właściwości fizyczne i chemiczne

Siarczan cyny 50% charakteryzuje się następującymi właściwościami:

  • Temperatura topnienia: 360 °C
  • Gęstość nasypowa: 740 kg/m3
  • Gęstość: 4,15 g/cm3
  • Temperatura przechowywania: 0-6 °C
  • Kolor: biały do złamanej bieli
  • pH: 1,6 (50 g/l, H2O, 20 ℃)
  • Rozpuszczalność w wodzie: 330 g/L (20 ºC)
  • Merck: 14,8790

Zastosowanie w cementowaniu i budownictwie

Siarczan cyny 50% jest szeroko stosowany w przemyśle cementowym i budowlanym. Jego dodatek do cementu, zaprawy i betonu może znacznie poprawić ich jakość. Działa jako czynnik redukujący, co jest niezwykle przydatne podczas oznaczania rtęci, kobaltu i niklu za pomocą metody spektrofotometrii absorpcji atomowej. Ponadto, siarczan cyny może być również wykorzystywany jako dodatek elektrolitowy w akumulatorach, co pozwala na ich skuteczne uzupełnienie.

Zastosowanie w galwanizacji i przemyśle chemicznym

Siarczan cyny 50% ma również zastosowanie w galwanizacji, gdzie jest wykorzystywany jako czynnik redukujący oraz środek odwadniający. Jego właściwości redukujące pozwalają na precyzyjne kontrolowanie procesów galwanizacji i uzyskiwanie trwałych, wysokiej jakości powłok na różnych powierzchniach. Dodatkowo, siarczan cyny może być stosowany jako reduktor chromu w przemyśle chemicznym, szczególnie w produkcji cementu.

Bezpieczeństwo i oznakowanie

Podczas korzystania z siarczanu cyny 50% należy przestrzegać odpowiednich zasad bezpieczeństwa. Substancja ta może być szkodliwa dla zdrowia i środowiska, dlatego istotne jest stosowanie odpowiednich środków ochrony osobistej podczas jej manipulacji. Należy również przestrzegać zaleceń dotyczących przechowywania i transportu tej substancji.

W związku z oznakowaniem substancji chemicznych, takich jak siarczan cyny 50%, obowiązuje globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS). W ramach tego systemu stosuje się piktogramy, które mają za zadanie informować o rodzaju zagrożenia związanego z daną substancją. Piktogramy GHS mają kształt kwadratu ustawionego na wierzchołku i zawierają czarny symbol na