Posted on: 14 sierpnia, 2023 Posted by: admin Comments: 0

Molibdenian amonu, znany również jako amonowy heptamolibdenian tetrahydrat, jest związkiem chemicznym o znaczeniu przemysłowym i analitycznym. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu związkowi, jego zastosowaniom, właściwościom oraz specyfikacji produktu.

Zastosowanie

Molibdenian amonu znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Jest najczęściej stosowany w formie tetrahydratu do produkcji nawozów sztucznych, gdzie pełni rolę cennego źródła molibdenu, jednego z ważniejszych składników odżywczych dla roślin. Ponadto, związki molibdenu są również wykorzystywane jako opóźniacze palenia w przemyśle, a także w chemii analitycznej do strącania fosforanów.

Właściwości

Molibdenian amonu ma wiele charakterystycznych właściwości, które czynią go atrakcyjnym związkiem do różnych zastosowań. Jest to biały lub bezbarwny proszek, rozpuszczalny w wodzie. Przyjmuje postać tetrahydratu, który ma masę molową wynoszącą 1235,86 g/mol. Jego czystość jest oceniana na podstawie zawartości molibdenu, która powinna wynosić od 99,4% do 101,8%.

Specyfikacja produktu

Specyfikacja produktu molibdenianu amonu określa minimalne wymagania dotyczące czystości i zawartości innych substancji. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych parametrów, które są monitorowane podczas oceny jakości molibdenianu amonu:

ParametrMaksymalna zawartość
Substancja nierozpuszczalna w wodziemax. 50 ppm
Wapń (Ca)max. 10 ppm
Kadm (Cd)max. 5 ppm
Chrom (Cr)max. 5 ppm
Miedź (Cu)max. 5 ppm
Żelazo (Fe)max. 5 ppm
Potas (K)max. 50 ppm
Magnez (Mg)max. 5 ppm
Mangan (Mn)max. 5 ppm
Sód (Na)max. 50 ppm
Nikiel (Ni)max. 5 ppm
Ołów (Pb)max. 5 ppm
Cynk (Zn)max. 5 ppm
Metale ciężkie (jako Pb)max. 10 ppm
Metale ciężkie (ICP) ACSmax. 0,001%
Chlorek (Cl)max. 10 ppm
Azotan (NO3)max. 20 ppm
Fosforan (PO4)max. 5 ppm
Fosforan, arsenian, krzemian (jako SiO2)max. 10 ppm
Siarczan (SO4)max. 100 ppm

Bezpieczeństwo i oznakowanie

Molibdenian amonu jest substancją chemiczną, która podlega określonym przepisom dotyczącym oznakowania i bezpieczeństwa. Zgodnie z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS), substancje chemiczne są oznakowane za pomocą piktogramów, które wskazują na rodzaj zagrożenia.

Przy oznakowywaniu molibdenianu amonu należy przestrzegać pewnych zasad pierwszeństwa. Na przykład, w przypadku występowania zagrożenia dla zdrowia, takiego jak uczulające działanie na drogi oddechowe, nie powinno się dodatkowo stosować piktogramu wykrzyknika, jeśli dotyczy on drażniącego działania na skórę lub oczy.

Podsumowanie

Molibdenian amonu, znany również jako amonowy heptamolibdenian tetrahydrat, jest związkiem chemicznym o szerokim zakresie zastosowań. Jego najważniejsze zastosowania to produkcja nawozów sztucznych, opóźniacz palenia oraz strącanie fosforanów w chemii analitycznej. Właściwości molibdenianu amonu, takie jak rozpuszczalność w wodzie i wysoka czystość, sprawiają, że jest on cennym składnikiem w wielu branżach. Przy zakupie molibdenianu amonu należy zwrócić uwagę na jego specyfikację, aby upewnić się, że spełnia wymagane standardy czystości. Wreszcie, ważne jest również przestrzeganie zasad oznakowania i bezpieczeństwa podczas obsługi tej substancji chemicznej.