Posted on: 11 sierpnia, 2023 Posted by: admin Comments: 0

Kwas malonowy, znany również jako kwas propanodioowy, jest związkiem chemicznym o szerokim zastosowaniu w różnych dziedzinach. W tym artykule przedstawimy Ci najważniejsze informacje na temat tego związku, od jego właściwości fizycznych i chemicznych po zastosowania i zagrożenia z nim związane.

Co to jest kwas malonowy?

Kwas malonowy (C3H4O4) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy dikarboksylowych kwasów. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa „malon”, które oznacza „jabłko”. Jest to białe, krystaliczne ciało stałe o charakterystycznym zapachu. Kwas malonowy występuje naturalnie w niektórych owocach, takich jak jabłka, wiśnie i truskawki.

Właściwości fizyczne kwasu malonowego

Kwas malonowy ma wiele charakterystycznych właściwości fizycznych, które wpływają na jego zastosowanie i zachowanie w różnych warunkach. Oto niektóre z nich:

Temperatura topnienia: 132-135 °C (rozkład)

Temperatura wrzenia: 140 °C

Gęstość: 1,619 g/cm3

Współczynnik załamania światła: 1,4780

Temperatura zapłonu: 157 °C

pKa: 2,83 (w 25 °C)

Postać: Ciecz

Kolor: Biały

Rozpuszczalność w wodzie: 1400 g/L (20 °C)

Zastosowania kwasu malonowego

Kwas malonowy znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Oto niektóre z jego głównych zastosowań:

  1. Przemysł farmaceutyczny

Kwas malonowy jest często stosowany jako pośredni produkt w produkcji leków. Jest wykorzystywany do syntezy różnych substancji farmaceutycznych, w tym soli barbiturowej.

  1. Przemysł perfumeryjny

Ze względu na swój charakterystyczny zapach, kwas malonowy jest stosowany jako składnik perfum. Dodaje on wyjątkowy aromat różnym produktom perfumeryjnym.

  1. Przemysł chemiczny

Kwas malonowy znajduje zastosowanie jako składnik klejów, dodatków do żywic oraz środków do polerowania galwanicznego. Jest również wykorzystywany w produkcji różnych substancji chemicznych.

  1. Rolnictwo

Kwas malonowy jest stosowany w rolnictwie jako regulator wzrostu roślin. Działa jako pośrednik w procesach kontrolujących wzrost i rozwój roślin.

  1. Inne zastosowania

Kwas malonowy ma również inne, mniej powszechne zastosowania. Może być używany jako pośrednik w produkcji fungicydów, takich jak izoprotiolan. Jest także wykorzystywany w niektórych procesach galwanizacji.

Zagrożenia i oznakowanie kwasu malonowego

Podczas pracy z kwasem malonowym należy zachować ostrożność, ponieważ może on być szkodliwy dla zdrowia człowieka. Podlega on oznakowaniu zgodnie z globalnie zharmonizowanym systemem klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS).

Piktogramy GHS przedstawiające rodzaj zagrożenia, które mogą być związane z kwasem malonowym, obejmują czaszkę i skrzyżowane piszczele, oznaczające substancję toksyczną. Dodatkowo, w przypadku działania żrącego, może być umieszczony piktogram żrący.

Podsumowanie

Kwas malonowy jest wszechstronnym związkiem chemicznym z szerokim spektrum zastosowań. Jego właściwości fizyczne i chemiczne, takie jak temperatura topnienia i rozpuszczalność w wodzie, wpływają na jego zachowanie w różnych warunkach. W przemyśle farmaceutycznym, perfumeryjnym i chemicznym znajduje on szerokie zastosowanie. Jednak należy zachować ostrożność podczas pracy z nim, ze względu na potencjalne zagrożenia dla zdrowia. Oznakowanie substancji chemicznych, takich jak kwas malonowy, jest istotne, aby zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących z nimi.