Posted on: 13 lipca, 2021 Posted by: admin Comments: 0

Octan etylu i octan butylu to klarowne płyny o owocowym zapachu. W kosmetykach i produktach do higieny osobistej Octan Etylu i Octan Butylu są wykorzystywane do tworzenia lakierów do paznokci, zmywaczy do paznokci, lakierów bazowych i innych produktów do manicure.

Dlaczego jest stosowany w kosmetykach i produktach do pielęgnacji ciała?

Octan etylu i octan butylu są używane głównie jako rozpuszczalniki w produktach do pielęgnacji paznokci.

Fakty naukowe:

Octan etylu i octan butylu są używane do rozpuszczania innych substancji, w tym nitrocelulozy, podstawowego materiału błonotwórczego w lakierze do paznokci. Octan butylu występuje w wielu rodzajach owoców, gdzie wraz z innymi chemikaliami nadaje charakterystyczny smak. Jabłka, zwłaszcza te czerwone, pyszne, są częściowo aromatyzowane tą substancją chemiczną.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) umieszcza octan etylu na swojej liście substancji uważanych za ogólnie uznane za bezpieczne (GRAS) do stosowania jako syntetyczna substancja aromatyzująca i adiuwant. Dopuszcza się również stosowanie jako wtórny dodatek do żywności jako rozpuszczalnik, środek smarny lub środek antyadhezyjny. FDA pozwala na dodawanie octanu butylu do żywności jako syntetycznej substancji smakowej i adiuwanta. Bezpieczeństwo octanu etylu i octanu butylu zostało ocenione przez Panel Ekspertów ds. Przeglądu Składników Kosmetycznych (CIR). Panel Ekspertów CIR ocenił dane naukowe i stwierdził, że octan etylu i octan butylu są bezpieczne jako składniki kosmetyków w obecnych praktykach stosowania i koncentracji. W 2006 r., w ramach zaplanowanej ponownej oceny składników, Panel Ekspertów CIR rozważył dostępne nowe dane dotyczące octanu etylu i octanu butylu i potwierdził powyższy wniosek.

Więcej informacji o bezpieczeństwie:

Przegląd CIR: Dawki octanu etylu i octanu butylu były znacznie większe niż te wynikające z normalnego stosowania produktów do paznokci zawierających te składniki, aby uzyskać efekty po ekspozycji doustnej, skórnej lub inhalacyjnej. Octan etylu i octan butylu nie były mutagenne podczas testów na komórkach bakterii, drożdży i ssaków. Octan butylu nie powodował efektów rozwojowych podczas wdychania. Octan etylu i octan butylu były łagodnymi podrażnieniami skóry, ale nie uczulały ludzi. Octan etylu nie był ani fototoksyczny, ani fotoalergiczny w testach na ludziach.

Syntetyczne substancje aromatyzujące i adiuwanty

Octan etylu

FDA: Kodeks przepisów federalnych dotyczących octanu butylu

Octan etylu i octan butylu mogą być stosowane w sprzedawanych kosmetykach i produktach higieny osobistej w Europie zgodnie z ogólnymi postanowieniami Dyrektywy Kosmetycznej Unii Europejskiej.

Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności ustalił dopuszczalne dzienne spożycie octanu etylu na poziomie 0-25 mg/kg masy ciała.

W przypadku octanu butylu Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności stwierdził, że nie ma obaw dotyczących bezpieczeństwa przy obecnych poziomach spożycia w przypadku stosowania jako środek aromatyzujący.

Więcej informacji naukowych:

Octan etylu jest estrem alkoholu etylowego i kwasu octowego, a octan butylu jest estrem alkoholu n-butylowego i kwasu octowego. Oba składniki to związki organiczne o charakterystycznym owocowym zapachu.