Posted on: 13 lipca, 2021 Posted by: admin Comments: 0

Wydłużony okres bezowulacyjny po porodzie jest powszechnym problemem u jałówek mlecznych i może negatywnie wpływać na wydajność reprodukcyjną tych zwierząt. Istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na inicjację aktywności jajnikowej po wycieleniu, w tym stan ciała, stan odżywienia, bilans energetyczny oraz wydzielanie hormonów reprodukcyjnych. Jednym z potencjalnych rozwiązań, które zostało przebadane, jest suplementacja glikolem monopropylenowym (MPG). W niniejszym artykule przeanalizujemy wyniki badań dotyczących wpływu suplementacji MPG na wydzielanie LH, odstęp poporodowy do pierwszej owulacji i produkcję mleka u jałówek o złej kondycji ciała.

Metody

W badaniu przeprowadzonym przez XYZ (rok), czterdzieści siedem jałówek zostało podzielonych na trzy grupy: jałówki o wysokim BCS (BCH), jałówki o niskim BCS (BCL) oraz jałówki o niskim BCS, które otrzymywały suplementację MPG (BCL + MPG). Suplementację MPG podawano doustnie dwa razy dziennie przez 16 tygodni po ocieleniu. Przez cały okres badania monitorowano wydzielanie LH, odstęp poporodowy do pierwszej owulacji oraz produkcję mleka.

Wyniki

Wyniki badania wykazały, że suplementacja MPG skróciła odstęp poporodowy do pierwszej owulacji u jałówek o złej kondycji ciała w porównaniu z grupą kontrolną. Jałówki, które otrzymywały suplementację MPG, miały również większe stężenia LH w porównaniu z jałówkami kontrolnymi. Ponadto, krowy leczone MPG miały niższe stężenia NEFA i wyższą wydajność tłuszczu mlecznego w porównaniu z krowami kontrolnymi.

Dyskusja

Wyniki tego badania sugerują, że suplementacja glikolem monopropylenowym może mieć pozytywny wpływ na inicjację aktywności jajnikowej u jałówek o złej kondycji ciała. Suplementacja MPG może przyczynić się do skrócenia odstępu poporodowego do pierwszej owulacji poprzez stymulację wydzielania LH. Ponadto, suplementacja MPG może wpływać na metabolizm energetyczny jałówek, co prowadzi do zmniejszenia stężenia NEFA i poprawy wydajności tłuszczu mlecznego.

Podsumowanie

Wpływ suplementacji glikolem monopropylenowym na wydzielanie LH, odstęp poporodowy do pierwszej owulacji i produkcję mleka u jałówek o złej kondycji ciała był badany w wielu badaniach. Wyniki tych badań sugerują, że suplementacja MPG może być skutecznym narzędziem w skracaniu odstępu poporodowego i poprawie wydajności reprodukcyjnej jałówek. Jednak konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia tych wyników i ustalenia optymalnej dawki suplementacji MPG.

https://vichemic.pl/produkt/glikol-monopropylenowy-spozywczy-57-55-6/